fbpx

Teststrips TDS

210,00 kr

Beskrivelse

TDS: (total dissolved solids)
TDS er et mål for den samlede mengde hårdhetssalte og andre stoffer, der finnes oppløst i vannet.

TDS vokser langsomt fra den første badedag og gennem hele badevandets brugsperiode. TDS er en viktig faktor til vurdering av vannets aktuelle brukskvalitet. Når vannet nærmer seg metningspunktet for hvor mange stoffer der kan holdes oppløst, er brukskvaliteten  oppbrukt.

TDS kan kun nedsettes ved fortynning eller utskiftning av vandnt, hvilket bør skje, når der nåes et max. på 3.000 mg/l

Tips: Mål alltid TDS i ditt nyfyldte utendørs spa og gjem tallet til sammenligning med senere målinger.

Meny