fbpx

Reklamasjon, garanti og betingelser ved service.

Service: Kjøring pr. time kr 825,-. 4,5 kr pr. KM tilkommer.

Timesats servicearbeid kr 825,-. Alle priser er inkl. mva.

Garantien dekker kun spabadet og dets komponenter. Se garantivilkår.

Husk at kunden er selv ansvarlig for at nødvendig tilgang til alle sider rundt spabadet er lagt til rette for servicemann. Dette gjelder spesielt dersom spabadet er nedfelt, innebygget eller innlåst. Dersom dette ikke er klargjort på forhånd,  vil man bli fakturert for medgått arbeidstid etter vanlige satser. Bestilles det

Unntak av garantien: Skader som kommer av brukerfeil, frostskader eller feil bruk av kjemikalier dekkes ikke av garantien. Brukes spabad til kommersielt bruk er garantien 1 år. Garantien gjelder ikke hvis badet flyttes eller selges videre til nye eier.  Garantien kan overdras til ny eier dersom ny eier kjøper hus/hytte med spabbad installert.

Reklamasjoner må varsles inne rimelig tid.

Takk for at du bruker vårt service og reklamasjon skjema.

Alle service/ reklamasjoner blir besvart innen 1-2 uker. Normal ventetid er ca. 1-2 uker, mens det i høysesong kan ta 2-4 uker.

Meny